OLANLAR.AZ
Islam Dini Haqqinda Anlayiş
Secde anlayışı

1). Rebbinin yanında olanlar (Allaha yaxın olan melekler) Ona ibadet etmeyi özlerine ar bilmezler Onu pak, müqeddes tutub senine terifler deyer ve ancaq Ona secdeye qapanarlar! (el-Eraf, 206).
2). Göylerde ve yerde kim varsa, (özleri de), kölgeleri de seher-axşam ister-istemez Allaha secde eder! (Yer üzündeki möminler sidqi-ürekden istemeyerek, lakin dünyada müeyyen bir menfeet elde etmek xatirine ve ya kiminse, neyinse qorxusundan Allaha secde ederler!) (er-Red , 15).
3). Göylerde ve yerde olan (bütün) canlılar, hetta melekler bele heç bir tekebbür göstermeden Allaha secde ederler! (en-Nehl, 49).
4). (Ya Muhemmed, müsriklere) de: ister (Qurana) inanın, isterse de inanmayın Şübhe yoxdur ki, ondan evvel elm verilmiş kimseler (özlerine Tovrat ve incil verilmiş kitab ehli) yanlarında (Quran) oxunduğu zaman üzü üste secdeye qapanar, (el-Isra, 107).
5). Bunlar Ademi ve Nuhla gemiye mindirdiyimiz adamların neslinden, ibrahimin, israilin (Yequbun) neslinden seçib haqq yola yöneltdiyimiz ve Allahın nemet bexş etdiyi peyğemberlerdendir Onlar Rehmanın (Allahın) ayeleri özlerine oxunduğu zaman ağlayaraq secdeye qapanırdılar [idris Ademin, Nuh idrisin, ibrahim Nuhun (ve ya Nuhun gemisinde olanlardan birinin), ismail, işaq, Ye'qub ibrahimin neslinden, Musa, Harun, Zekeriyya ve isa ise Ye'qubun neslinden olan peyğemberlerdendir] (Meryem, 58).
6). insanların içinde (Ebu Cehl kimi) elesi de vardır ki, heç bir şey bilmeden, haqq yolu gösteren heç bir rehberi (yaxud tutarlı delili) ve nurani (semadan endirilib hökmünü açıq bildiren) kitabı olmadan Allah baresinde mübahise eder (el-Hecc, 8).
7). Onlara (müsriklere): Rehmana (rehmli olan Allaha) secde edin!? deyildiyi zaman, onlar: Rehman nedir? Bize emr etdiyin şeye secdemi edeceyik? deye cavab vererler Bu (secde emri) onların (imana olan) nifretini daha da artırar (el-Furqan, 60).
8). Göylerde ve yerde pünhan olanı (yağışı, bitkileri) aşkara çıxardan, onların gizlinde ve aşkarda etdikleri her şeyi bilen Allaha secde etmesinler deye (Şeytan bele etmişdir) (en-Neml, 25).
9). Bizim ayelerimize ancaq ayelerimizle öyüd-nesihet olunduqları zaman secdeye qapananlar ve tekebbür göstermeyerek Rebbini hemd-sena ile teqdis edenler iman getirerler (es-Secde, 15).
10). (Bu sözleri eşiden Davud o biri iddiaçı ağzını açmağa macal tapmamış) dedi: O senin birce qoyununu öz qoyunlarına qatmaq istemekle, şübhesiz ki, sene zülm etmişdir Doğrudan da, şeriklerin çoxu bir-birine haqsızlıq eder Yalnız iman getirib yaxşı işler görenlerden savayı! Onlar da (teesüf ki) çox azdırlar!? (iddiaçılar bir-birine baxıb güldükden, yaxud çıxıb getdikden sonra) Davud (bu işden şübheye düşerek) Bizim onu imtahana çekdiyimizi guman etdi O derhal Rebbinden öz bağışlanmasını diledi ve dizi üste düşüb secdeye qapanaraq tövbe etdi (Sad, 24).
11). Gece ve gündüz, güneş ve ay Onun (vehdaniyyetine, qüdret ve ezemetine delalet eden) elametlerindendir Güneşe ve aya secde etmeyin, onları yaradan Allaha secde edin! Eger Ona ibadet edirsinizse (heç bir şerik qoşmadan ibadet edin)! (Fussilet, 37).
12). (Ey insanlar!) Gelin Allaha secde edin, (Allaha) ibadet edin! (Ondan başqasına itaet etmeyin!) (en-Necm, 62).
13). Özlerine Quran oxunduqda secde etmirler. (el-insiqaq, 21).
14. Yox, yox! Sen (ey Peyğember!) ona uyma! Sen ancaq (Rebbine) secde et ve (Ona) yaxınlaş! (el-Eleq, 19).

Geri Qayıt
Ana Sehife
Style:Göy (facebook)