OLANLAR.AZ
Islam Dini Haqqinda Anlayiş
ALLAHın Resulları

Buna delil Allahın bu kelamıdır: Biz Peyğemberleri (möminlere) müjde getiren ve (kafirleri) ezabla qorxudan kimi gönderdik ki, daha insanlar üçün peyğemberlerden sonra Allaha qarşı bir behane yeri qalmasın Allah yenilmez qüvvet ve hikmet sahibidir (ennise 165)
Onların birincisi Nuh (e . s)-dir Sonuncusu Mehemmed (s . e . s) ? dir O Peyğemberlerin sonuncusudur Nuh (e . s)-in resullarin birincisi olmasına delil Allahın bu kelamıdır: Biz Nuha ve ondan sonrakı peyğemberlere vehy gönderdiyimiz kimi, sene de vehy gönderdik (ennise 163)
Allah Nuhdan (e . s) Mehemmede (s . e . s) qeder bir ummete tek Allaha ibadet etmeyi emr eden, taguta ibadet etmekden çekndiren resullar gönderib Buna delil Allahın bu kelamıdır: Biz her ummete Allaha ibadet edin, Tagutdan çekinin deye peyğember göndermişik (en-Nehl 36)
Allah bütün qullarına tagutu inkar etmeyi ve Allaha iman etmeyi vacib buyurub Ibn Qeyyim (r . a) deyib : Tagutun menası: Qulun ibadetde, tabelilikde ve itaetde heddini aşması demekdir Tagutlar çoxdur Başlıcası beçdir: Allahın leneti üzerine olan iblis, onun razı olduğu şekilde ona ibadet olunanlar, insanları özüne ibadet etmeye çağıran, qeyb elminden bir şey bildiyin iddia eden ve Allahın emr etdiyinden xaric bir şeyle hökm etmek Buna delil Allahın bu kelamıdır : Dinde mecburiyyet (zorakılıq) yoxdur Artıq doğruluq (iman) azğınlıqdan (küfrden) aydın ferqlenir Her kes Şeytanı (ve ya butleri) inkar edib Allaha iman getirerse, o, artıq (qırılmaq bilmeyen) en möhkem bir ipden (destekden) yapışmış olur Allah (her şeyi olduğu kimi) eşiden ve bilendir (Beqere 256) Allah bizim milletimize hidayet versin ve bizi islam dininde sabit etsin! Amin!

Geri Qayıt
Ana Sehife
Style:Göy (facebook)