OLANLAR.AZ
Islam Dini Haqqinda Anlayiş
islam anlayışı

Kelime olaraq islam, teslim olmaq, itaet etmek, boyun eymek demekdir. Termin olaraq islam: Peyğemberin xeber verdiyi şeyleri qebul ve onlara bütün varlığıyla teslim olmaq demekdir. Dolayısı ile islam qelben teslim olmaqla beraber zahiren Allahın ve Peyğemberlerinin emirlerine tabe olmaqdır. Bu menada her mömin, müselman, her müselman da mömindir. Allah Teala buyurmuşdur: Allah yanında (Meqbul olan) din elbette, islamdır (Ali-Imran,19). Bir din kimi sizin üçün islamı beyenib seçdim (el-Maide,3) Tövbe edib Rebbinize dönün. Ezab size gelmemişden evvel ona teslim olun. Sonra size heç bir kömek olunmaz (ez-Zumer,54). Yalnız müselman olduğunuz halda olun! (el-Beqere,132 ve Ali-imran,102). Nece ola biler ki, onlar Allahın dininden başqa bir din axtarsınlar? Halbuki, göylerde ve yerde olanların hamısı ister-istemez Ona teslim olmuşlar ve onun hüzuruna qayıdacaqlar (Ali-imran,83). Kim islamdan başqa bir din ardınca gederse, (o din) heç vaxt ondan qebul olunmaz ve o şexs axiretde zerer çekenlerden olar!

Geri Qayıt
Ana Sehife
Style:Göy (facebook)